Национальная библиотека участвует в челлендже Министерства культуры РБ


Национальная библиотека участвует в челлендже Министерства культуры РБ

БУРЯАД УЛАСАЙ YНДЭҺЭТЭНЭЙ НОМОЙ CАН челлендждэ хабаадалсана

***
Зориhон харгытнай золтой байг,
золгоhон нүхэдтнай урагшатай байг,
үдхэhэн малтнай үдэсэтэй байг,
аажам таламнай үрэжэлтэй байг,
таряа талхамнай ургасатай байг,
хүбүүд, басагаднай бэлигтэй байг,
хүгшэд, үбгэднай буянтай байг,
арад зомнай жаргалтай байг!

***
Пусть дорога ваша будет удачной,
Пусть друзья ваши будут успешными,
Пусть скот ваш будет плодовит,
Пусть земля будет плодородной,
Пусть год будет урожайным,
Пусть дети наши будут мудрыми,
Благоденствия нашим старейшинам,
А народ пусть будет счастливым!

 Яндекс.Метрика