ЕРЭЭДҮЙ САГАЙ БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ УРАСХАЛ


ЕРЭЭДҮЙ САГАЙ БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ УРАСХАЛ

Буряад Республикын Үндэһэтэнэй номой һангай ажалшад Буддын шажантанай заншалта Сангхын толгойлогшо XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй оролдолго болон үүсхэлээр ноябриин 9-10 — да Ивалгын дасанай Ехэ hургуулиин байшан соо үнгэрһэн “Ерээдүй сагай буряад хэлэнэй урасхал” гэһэн хуралдаанда хабаадаба. Түрүүшын үдэр хуралай гол хүдэлмэри ябуулагдаа. Хоердохи үдэрынь һалбариин ажал ябуулагдажа, зүбшэн хэлсэлгэ үнгэрбэ. Эндэ Буряад Республикын Арадай Хуралай, Засаг газарай, Монголой, Забайкалиин болон Эрхүүгэй хизаарай, республикын аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын сурбалжалагшад, hургуулиин багшанар, соёлой эмхинүүдэй, дасануудай түлөөлэгшэд, тамиршад болон буряад хэлэнэй мүнөөдэрэй ба ерээдүй байдалда hанаагаа зобоhон 300 –аад хүнүүд суглараа, hанал бодолнуудаараа хубаалдажа, зохистой шиидхэбэри абаа.

1110a2b1b098153063af20d66459426c

 Яндекс.Метрика