«БУРЯАД ОРОН» — авторское стихотворение Владимира Бухаева в рамках конкурса бурятской поэзии «Алтаргана — 2014»


«БУРЯАД ОРОН» — авторское стихотворение Владимира Бухаева в рамках конкурса бурятской поэзии «Алтаргана — 2014»

IMG_8007

Владимир Бухаев — заслуженный работник культуры РБ, член Союза писателей Бурятии, лауреат и дипломант республиканских и региональных фестивалей народных театров, автор-исполнитель, композитор-песенник.

 

БУРЯАД ОРОН

Эхэ орон, түрэл нютаг –

Эльгэ зүрхэм, инаг дурам.

Yргэн Буряад – аршаан булаг,

Энэл наhам, эртын дурам.

Байгал далай, Бархан Yндэр,

Ангар дүүхэй, Саяан уула –

Yлзы hайхан газар дайда

Эсэгэ мэтэ эхэ орон.

 

Урдажа байгаа горхонууд

Уулаhаа доошоо шарьяна.

Ургажа байгаа сэсэгүүд

Уужамхан дайдым бүрхɵɵнэ.

Сэбэрхэн булаг уhаараа

Долгилон Байгал хүндэлнэ.

 Түрэлхэн  буряад дайдаараа

Танилхан  хүгжэм зэдэлнэ.Яндекс.Метрика